koncentrat ateistyczny.rtf.pdf

(20 KB) Pobierz
Koncentrat ateistyczny
Dominik Matusiak
14.10.2012
Krótki i zwięzły zestaw argumentów, które sprawiły,
że
przejrzałem na oczy
i odrzuciłem istnienie bogów. Można by ich sformułować więcej, jednakże wybrałem
te najprostsze. Nie ma niestety dowodów absolutnych. Ostateczne rozstrzygnięcie
problemu należy do czytelnika.
1. Istnieje wiele różnych religii (i bogów), które głoszą swoją prawdziwość. Nie jest
możliwe, aby wszystkie jednocześnie były prawdziwe. Niektóre religie
są politeistyczne. A niektóre są nieteistyczne (np. buddyzm, taoizm, konfucjonizm).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nonteizm
2. Wiele religii przestało istnieć. Zatem czy były one fałszywe, a ich wyznawcy
utracili swoją szansę (np. na
życie
wieczne), nie mając możliwości zetknąć się z inną
„prawdziwą” wiarą (np. przez barierę czasową czy geograficzną)?
3. Im mniej wykształceni ludzie, tym bardziej podatni na manipulację i łatwowierni.
Obecnie nie uważa się powszechnie,
że
choroby zakaźne, zaćmienie słońca
czy pioruny to przejaw boskiego działania. Nie wiele potrzeba by powstała religia
i znaleźli się dla niej wyznawcy. Przykładem jest kult cargo czy sekta scjentologiczna
(stworzona przez pisarza fantastyki naukowej L. R. Hubbarda).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_cargo
http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult
http://pl.wikipedia.org/wiki/Scjentologia
http://en.wikipedia.org/wiki/Scientology
4. Wierzenia nie koniecznie są oryginalne i zapożyczają elementy z innych kultów.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Synkretyzm_religijny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potop
http://en.wikipedia.org/wiki/Syncretism#Religious_syncretism
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzyż_celtycki
5. Nie ma naukowych, bezstronnych podstaw wskazujących na istnienie bogów.
Nie ma też rzetelnych obserwacji, które niezaprzeczalnie by to potwierdziły
(np. objawienie dla mas w publicznym miejscu). Alternatywą do różnie rozumianej
teorii inteligentnego projektu, jest mocno ugruntowana teoria ewolucji (utwierdzona
w licznych badaniach naukowych).
Douglas J. Futuyma „Ewolucja”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
ISBN 9788323505778
6. Wierzenia religijne mogą być społecznie szkodliwe – np. wojny religijne
(w tym krucjaty i dżihad), inkwizycja, nietolerancja, powiązanie prawodawstwa
z religią, nieracjonalne nakazy religijne (np. zakaz spożywania wieprzowiny
w islamie i judaizmie). Szczególnie surowe normy w niektórych krajach arabskich
(łamanie praw człowieka) i w sekcie amiszów (ograniczona edukacja, ingerencja
w liczne dziedziny
życia,
niechęć do szczepień i nowoczesności, zwiększona częstość
wad genetycznych na skutek kojarzenia wsobnego). Z drugiej strony religie mogą
wywierać pozytywny wpływ. Przykładem jest krytykowanie wróżbiarstwa
czy wspieranie ubogich przez chrześcijaństwo.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_religijna
http://portalwiedzy.onet.pl/36142,,,,wojny_religijne,haslo.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjaty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inkwizycja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesy_o_czary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amisze
http://en.wikipedia.org/wiki/Amish
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szariat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kobieta_w_islamie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dżihad
http://portalwiedzy.onet.pl/10291,,,,dzihad,haslo.html
7. Dominujące obecnie wyznania powstały dawno temu, a ich
święte
księgi
są niezmienne i tracą na aktualności. Przykładowe fragmenty z biblii:
Wj 22, 17: „Nie pozwolisz
żyć
czarownicy.”
Wj 35:3: „ Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w waszych mieszkaniach.”
Pwt 22, 5: "Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru
kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego.”
1 Kor 11, 14: "Czyż sama natura nie poucza nas,
że
hańbą jest dla mężczyzny nosić
długie włosy,"
8. Obecnie „mesjaszy” lub przywódców sekt uważa się za niepoczytalnych (urojenia
mesjanistyczne, urojenia na tle religijnym, urojenia posłannicze, kompleks mesjasza)
lub za oszustów. Choroba psychiczna lub złe zamiary mogły również dotyczyć
założycieli religii / sekt w dawnych czasach.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Mesjasza
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_delusion
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_messiah_claimants
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_who_have_claimed_to_be_Jesus
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Buddha_claimants
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Messiah_claimants
Odniesienie do chrześcijaństwa
9. Istnieje silny (choć mało poznany) związek między umysłem, a ciałem.
U stygmatyków pojawiały się rany na dłoniach, choć starożytni rzymianie wbijali
gwoździe w nadgarstki. Stygmatycy miewali zmiany na lewym lub prawym boku.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stygmat_(religia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Stigmata
10. Biblia popiera niewolnictwo. Przykładowe fragmenty:
Wj 21, 20-21: "Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli
pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy
życiu
jeden
czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością."
Rdz 16, 7-9: "Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u
źródła
przy drodze wiodącej
do Szur i zapytał: «Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz?»
A ona odpowiedziała: «Uciekłam od mojej pani, Saraj». Wtedy Anioł Pański rzekł
do niej: «Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę.»"
Kpł 25, 44-46: „Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie
ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Także będziecie kupowali dzieci
przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych
w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. Zostawicie ich w dziedzictwie waszym
synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać
za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo.”
I List
św.
Piotra, 18: „Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko
dobrym i łagodnym, ale również surowym.”
Zgłoś jeśli naruszono regulamin