halo-sprzedaz.pdf

(1345 KB) Pobierz
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
"Halo? Sprzedaż!"
Darmowa publikacja dostarczona przez
www.darmowe-ebooki.com
Copyright by Złote Myśli & Aleksander Sienkiewicz, rok 2013
Autor: Aleksander Sienkiewicz
Tytuł: Halo? Sprzedaż!
Data: 17.11.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email:
kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Spis treści
P
rzedmowa
..............................................................................5
W
stęp
....................................................................................7
C
zęść
1.
Na dobry początek...
.............................................10
C
zęść
2.
Niewidzialna siła, która wprowadzi twoją
sprzedaż na wyższy poziom
...............................21
C
zęść
3.
Funkcja nastawienia, czyli lekcja z matematyki
sukcesu w sprzedaży
...........................................34
C
zęść
4.
Wyposażenie standardowe w salonie skutecznej
sprzedaży
..............................................................50
C
zęść
5.
Sekundy i minuty, od których zależy wszystko
.61
C
zęść
6.
Kocham być „odrzucany” — manifest
najlepszych sprzedawców!
..................................74
C
zęść
7.
Mówić tak, aby klient uwielbiał słuchać, czyli na
czym polega magia skutecznej komunikacji
....87
C
zęść
8.
Słyszę cię pierwszy raz, a mam wrażenie,
jakbyśmy znali się całe życie
..............................99
C
zęść
9.
Reklamacja dźwignią twojej sprzedaży i zaufania
klienta
................................................................. 113
C
zęść
10.
Kilka słów, których świadomość może istotnie
pomóc twojej sprzedaży
.................................. 127
C
zęść
11.
Witaj na kolejnej mecie w drodze po
telefoniczny sukces
........................................... 141
Część 8.
Słyszę cię pierwszy raz, a mam wrażenie,
jakbyśmy znali się całe życie
Siłą dobrego sprzedawcy jest błyskawiczna umiejętność
nawiązywania kontaktu z każdym, wszędzie i o każdej porze.
Każdy z nas spotyka w swoim życiu bardzo różnych ludzi.
Czasem jest tak, że osoba od pierwszych sekund rozmo-
wy wzbudza twoje zaufanie, a ty masz wrażenie, jakbyście
znali się co najmniej kilka lat. Czasem jest zupełnie ina-
czej. Chociaż kogoś nie znasz i nie możesz nic szczegól-
nego powiedzieć na temat tej osoby, po paru pierwszych
minutach rozmowy masz ochotę odwrócić się na pięcie
i dać susa. Oby jak najdalej od tego kogoś, kto kompletnie
ci nie odpowiada i z kim dzielenie własnej czasoprzestrze-
ni jest ostatnią sprawą na ziemi godną twojego zaangażo-
wania.
Brzmi znajomo?
99
Halo? Sprzedaż
Jak często zwracasz uwagę na to, co czujesz, kiedy
poznajesz kolejnych ludzi i co sprawia, że jedni od razu
wzbudzają twoje zaufanie, a drudzy zasługują na szybkie
pożegnanie? Co takiego mają w sobie ci pierwsi, a czym
na błyskawiczne odrzucenie zasłużyli sobie ci drudzy? Czy
warto byłoby odkryć mechanizm, który stoi za taką selek-
cją w doborze partnerów, którym można zaufać?
O ile klient śmiało może pozwolić sobie na to, aby po-
żegnać się z jednym sprzedawcą i zaprosić kolejnego, o tyle
my — sprzedawcy — powinniśmy zrobić wszystko, co na-
leży, aby zbudować właściwą więź z potencjalnym klientem
tu, teraz i możliwie za każdym razem.
Zanim poznasz sekret najlepszych sprzedawców, którzy
potrafią zdobyć zaufanie w pierwszych chwilach rozmowy
bez względu na typ klienta, odpowiedz sobie na pytanie,
w czyim towarzystwie czujesz się najlepiej — ludzi podob-
nych do siebie czy może zupełnie odmiennych?
Dodam, że nie chodzi tutaj o argumenty w stylu „podo-
bieństwa się odpychają, a różnice przyciągają”, albo „w ży-
ciu dobrze jest, kiedy ludzie różni od siebie budują ze sobą
relacje”. Nie mnie to oceniać, kiedy dobrze jest w życiu,
a z pewnością jest to kwestia bardzo subiektywna i właśnie
dlatego nie czuję się na siłach, aby wyznaczać standardy
życia dobrego dla wszystkich. Jednego natomiast jestem
pewien — żeby sprzedać i zbudować wartościową relację
z klientem, sprzedawca w pierwszej kolejności musi zdo-
być jego zaufanie i sprawić, aby ten czuł się dobrze w jego
towarzystwie. Wracając do pytania, jak zatem brzmi twoja
odpowiedź?
100
Zgłoś jeśli naruszono regulamin