prawa-sukcesu-w-pigulce.pdf

(2844 KB) Pobierz
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji
"Prawa Sukcesu w pigułce"
Darmowa publikacja dostarczona przez
www.darmowe-ebooki.com
Copyright by Złote Myśli & Oprac. Maria Anna Furman, rok 2013
Autor: Oprac. Maria Anna Furman
Tytuł: Prawa Sukcesu w pigułce
Data: 24.12.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email:
kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Spis treści
Wstęp ................................................................................................... 7
I. Superumysł ................................................................................. 11
II. Określony cel główny ..................................................... 33
III. Pewność siebie ...................................................................... 51
IV. Nawyk oszczędzania ......................................................... 73
V. Inicjatywa i przywództwo.............................................. 85
VI. Wyobraźnia ............................................................................ 99
VII. Entuzjazm ............................................................................ 109
VIII. Samokontrola ................................................................ 121
IX. Nawyk robienia więcej niż to,
za co ci płacą ..................................................................... 137
X. Miła osobowość .................................................................. 147
XI. Precyzyjne myślenie ......................................................... 155
XII. Koncentracja .................................................................... 167
XIII. Współpraca ....................................................................... 181
XIV. Porażka ................................................................................. 195
XV. Tolerancja............................................................................ 201
XVI. Złota zasada ..................................................................... 205
Kodeks etyki ................................................................................ 211
Kwestionariusz analizy do opisu
własnej osobowiści ........................................................ 219
IX. NAWYK ROBIENIA
WIĘCEJ NIŻ TO,
ZA CO CI PŁACĄ
Człowiek jest najbardziej wydajny
i osiągnie sukces łatwiej i szybciej,
wykonując pracę, którą kocha,
lub pracując na rzecz osoby, którą kocha.
Żaden człowiek wykonujący pracę, którą kocha, nie
odczuwa ciężaru, by pracować więcej i lepiej niż to, za
co mu płacą. Praca wykonana w duchu miłości do sa-
mej pracy nigdy nie przepadła i nigdy nie przepadnie.
Człowiek powinien starać się jak najlepiej potrafi,
bez względu na to, jak duże wynagrodzenie otrzyma za
swoje usługi, jaka ilość ludzi z tych usług skorzysta oraz
z jakiej klasy społecznej ci ludzie się wywodzą. Ktoś,
kto tworzy ideę albo całą filozofię służącą złagodzeniu
rozczarowań i zminimalizowaniu trudności jeszcze nie-
narodzonych pokoleń, nigdy nie może ponieść klęski.
137
Prawa Sukcesu Napoleona Hilla w pigułce
Żadna praca z miłości nie jest nigdy kompletną stratą,
a ci, którzy oddają więcej usług i lepszych usług niż to,
za co im płacą, prędzej czy później otrzymują zapłatę
o wiele większą niż tę, którą teraz dostają.
Istnieją dwa główne powody wykonywania swojej
pracy właśnie w ten sposób, które przewyższają swoją
ważnością wszystkie inne:
Zdobywając sobie reputację osoby, która zawsze
wykonuje więcej pracy i to pracy lepszej jakości niż
ta, za którą otrzymuje wynagrodzenie, zyskujesz
w porównaniu z tymi wokół ciebie, którzy takich
prac nie wykonują, a kontrast będzie tak widoczny,
że wystąpi silna konkurencja osób domagających
się obsłużenia właśnie przez ciebie, niezależnie od
tego, jaką pracę wykonujesz. Obrazą dla twojej in-
teligencji byłoby przedstawić dowody na słuszność
tego twierdzenia, ponieważ jest ona oczywista. Nie-
zależnie od tego, czy wygłaszasz kazania, udzielasz
porad prawnych czy piszesz książki, uczysz w szko-
le czy kopiesz rowy, staniesz się cenniejszym pra-
cownikiem i będziesz mógł domagać się wyższego
wynagrodzenia od chwili, kiedy zaczniesz być roz-
poznawalny jako ktoś, kto robi więcej niż to, za co
mu płacą.
Zdecydowanie najważniejszym powodem, dla któ-
rego powinieneś wykonywać więcej pracy niż to, za
co ci płacą, jest powód o znaczeniu podstawowym
i fundamentalnym w swojej naturze. Siła powstaje
z opierania się przeciwnościom! To poprzez dzia-
138
Zgłoś jeśli naruszono regulamin