Piotr - Rozmowa z energią zbiorowej informacji 2018.01.04.txt

(1 KB) Pobierz
Na kwiecistej łšce.
Wizualizacja wszystkich informacji.
Otrzymywanie informacji na każdy temat.
Dochodzenie do własnej wykreowanej kreacji.
Przychodzenie różnych zdarzeń, prowadzšcych do tego samego.
Gdy jestemy spokojni i zrównoważeni, to wszystko się dzieje według naszych intencji.
Kreowanie dużych projektów przez jedna istotę.
To co wczeniej zostało wykreowane, to na poczštku broni się przed nowym.
W każdej sekundzie kreuję co, tak naprawdę niema nic, co by było czym.
Konflikt postrzegania siebie, nie jako wiadomego kreatora, tylko jako ograniczonej jednostki.
Pozbycie się balastu, ograniczonego postrzegania siebie.
Stopniowe znikanie z przestrzeni, starych znaczeń postrzegania.
Wszystko zostało wykreowane mylš i może być rozwišzane w ten sam sposób.
Stopniowe dawkowanie wiedzy prowadzšce do zrozumienia.
Wyjcie poza wszystko, prowadzšce do łatwiejszego przekazywania zrozumienia.
Bycie obserwatorem, a zarazem to co się obserwuje, naraz.
Pełne zrozumienie jest, jak jest pełne zanurzenie.
Wypełnienie czym nowym, ladu po dawnej informacji.
Powstanie podstawy wszystkiego, z pierwszej intencji czego czego niemożna okrelić.
Tworzenie wszechwiata dowiadczeń w którym wszystko może być dostosowane.
Stwarzanie mnóstwa możliwoci dla decydujšcego w nas centrum.
Badanie przestrzeni eksperymentalnej, wykreowanej własnej iluzji.
Branie udziału w czym czego nie ogarniamy i czy w ogóle możemy wyjć z tego?
Cišgłe tworzenie nowych zbiorowych informacji.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin