elektrotechnika, hydraulika, dok tech.pdf

(883 KB) Pobierz
PRZYKŁADOWE PYTANIA
Z, UŻYTKOWANIA I DOKUMENTACJI KOPAREK
1. Jak uruchomić maszynę z obcego źródła prądu.
Należy podłączyć plus obcy (sprawny) – mój plus (nie sprawny)
Minus obcy (sprawny) – masa moja (nie sprawny)
Odłączanie odwrotnie
2. Co to jest OC co obejmuje.
OC przed pracą:
a) oczyszczenie maszyny
b) oględziny wzrokowe – sprawdzenie połączeń (spawy, śruby, wycieki, instalacja elektryczna)
c) sprawdzenie poziomów: olei, paliwa, płynów, elektrolitu, (uzupełnić)
d) sprawdzenie ogumienia
e) sprawdzenie naciągu i stanu paska klinowego
f) sprawdzenie zamontowania i naładowania akumulatora
g) smarowanie zgodnie z tabelą smarowania
h) uruchomienie silnika, kontrola słuchowa, wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych
i) sprawdzenie działania wszystkich mechanizmów bez obciąŜenia
j) sprawdzenie zespołu podnośnego
k) kontrola działania hamulców
l) sprawdzenie świateł ostrzegawczych (np. stopu) oraz sygnalizacji dźwiękowej
OC w czasie pracy:
Obserwacja wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych (kontrola wzrokowa), kontrola
słuchowa, kontrola węchowa.
OC po pracy:
a) pozostawienie maszyny w miejscu postoju, w pozycji postojowej
b) zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby trzecie
c)przygotowanie do pracy w dniu następnym: ładowanie akumulatora, wyczyszczenie
3. Rodzaje obsługi technicznej wykonywanej przy maszynie.
a) codzienna (przed pracą, w trakcie pracy i po pracy)
b) docierania
c) sezonowa
d) okresowa
e) transportowa
f) magazynowa
4. Jak przechowuje się maszynę jeżeli nie będzie używana.
Przygotowanie maszyny do dłuższego postoju
a) zbiornik zatankowany do pełna (pkt. 20)
b) maszyna postawiona w pomieszczeniu magazynowym na koziołkach
1
c) koła zdemontowane lub obniżone ciśnienie o około 50%
d) komory spalania w silniku zalane olejem, przez otwory po wtryskiwaczach lub świecach
żarowych – 15 do 25 cm3 na cylinder
e) części metalowe zabezpieczone smarem przed korozją
f) tłoczyska posmarowane i zawinięte papierem (pergaminowym)
g) spuszczanie płynów z układu chłodzenia i przekręcamy silnik celem opróżnienia pompy z
cieczy. Akumulator wyciągnięty z maszyny i przekazany do akumulatorowni.
5. Co to jest DTR.
Jest to dokumentacja techniczno ruchowa maszyny
6. Co obejmuje DTR.
Instrukcję obsługi, instrukcję użytkowania, podstawowe zasady BHP na maszynie, sposób transportu
maszyny, magazynowania, schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, dane techniczne
maszyny.
7. Co zawiera instrukcja obsługi maszyny.
Informacje na temat zasad utrzymania maszyny w gotowości do pracy tj. wymiana cieczy
eksploatacyjnych, konserwacja, smarowanie, wymiana elementów uszkodzonych itd.
8. Co to jest KMB.
Książka maszyny budowlanej jest to przynależności do każdej maszyny budowlanej dokument w
formie książki, w której odnotowuje się dane związane z maszyną i jej pracą. Główne zapisy w
KMB to:
dane właściciela maszyny
dane techniczne maszyny, wyposażone w części zamienne i osprzęt
wymiany silnika i zespołów maszyny
naprawy główne
przeglądy i naprawy bieżące
godziny pracy maszyny
rodzaj paliwa, olejów i smarów stosowanych w maszynie
Prowadzenie KMB ma zapewnić prawidłowa eksploatację maszyny poprzez dbałość o jej stan
techniczny.
9. Jaką dokumentację wypełnia operator.
Wypełnia KMB,
10. Co wypełnia operator w KMB.
naprawy główne
przeglądy i naprawy bieżące
godziny pracy maszyny
rodzaj paliwa, olejów i smarów stosowanych w maszynie
11. Skąd weźmie operator ilość mth żeby wpisać do KMB.
2
Z licznika mth
12. Co to jest napięcie krokowe.
Jest to napięcie jakie powstaje w wyniku zerwania linii napowietrznej. Ma miejsce kiedy pracownik
wykona krok. Powstanie między nogami pracownika różnica potencjałów (napięcie)
13. Co to jest zerowanie układu hydraulicznego.
Opuścić osprzęt na grunt, wyłączyć silnik, przesterować wszystkimi dźwigniami w celu zredukowania
ciśnienia w instalacji hydraulicznej.
14. Do czego służą stabilizatory w maszynie.
Do utrzymania maszyny w poziomie, kiedy pracuje się na pochyłym terenu.
15. Dlaczego nie wolno dopuszczać do całkowitego wysuwania tłoczków siłowników podczas
pracy.
Aby nie doprowadzić do uszkodzenia pokryw siłowników.
16. Jakie znasz oleje hydrauliczne.
Oleje mineralne, zaliczane do olejów palnych. Tworzą cztery podstawowe grupy tj. oleje HL, HM, HV,
HG. W ramach grup jest 7 klas lepkości od 15 do 150. U nas najlepiej klasa 32, 46.
17. Jaką dokumentację powinna posiadać maszyna budowlana.
DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa,
KMB – Książka maszyny budowlanej,
Katalog części.
3
PRZYKŁADOWE PYTANIA Z PRZEDMIOTU:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1. Co oznacza skrót DTR.
Jest to dokumentacja techniczno ruchowa maszyny
mentacja
2. Dla jakich celów stosuje się rysunki przekrojów.
Aby pokazać jak wygląda przedmiot wewnątrz.
3. Posługując się rysunkiem cylindra hydraulicznego przedstawionego w przekroju wymień
poszczególne jego elementy
Schemat siłownika jednotłoczyskowego: 1 - cylinder, 2 - tok, 3 - toczysko, 4, 5 -
ownika
pokrywy, 6 - ucho, 7 -
śruba,
8 - tuleja prowadząca, 9, 10, 11, 12, 13 - pierścienie
,
uszczelniające, 14 - pierścień zgarniający
4. Wymień elementy składowe wybranej pompy hydraulicznej posługując się rysunkiem
posługując
przekroju tej pompy.
Schemat pompy wielotłoczkowej z
wychylonym wirnikiem, o stałej
wydajności: 1 - korpus, 2 - wałek
napędowy, 3 - tarcza przegubowa,
4 - wirnik, 5 - toczek, 6 -
korbowód, 7 - tarcza rozdzielcza, 8
- czop łożyskow wirnika
łożyskowy
4
5. Posługując się schematem obwodu ładowania – wskaż poszczególne elementy tej instalacji.
6. Posługując się schematem układu hydraulicznego napędu jazdy – wskaż jego elementy.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin