Wzrost.txt

(114 KB) Pobierz
00:00:01:Wszystkie fakty w tym filmie zostały potwierdzone niezależnie.|ródła sš udokumentowane na stronie www.thrivemovement.com
00:00:14:tłumaczenie: Tomasz, Romuald, Adam, Tomasz i Robert|korekta i kalibracja: Robert
00:01:41:Każdy żyjšcy system na naszej ukochanej planecie
00:01:44:jest elokwentnym wyrazem niesłychanych możliwoci naszego wszechwiata by balansować się perfekcyjnie,
00:01:51:a następnie robić to co życie ma robić - kwitnšć.
00:01:55:Wzrost, prosperowanie jest naturalnym pršdem życia.
00:02:30:Rozważ to co z pewnociš jest jednym z największych cudów -
00:02:33:- jak małe jajo i pojedynczy niepowstrzymany plemnik mogš zapoczštkować proces,
00:02:39:który wprowadza w wiat kolejnego z Nas -
00:02:44:istnienie z wielkimi możliwociami i nieograniczonym potencjałem.
00:02:49:Z mózgiem zdolnym do złożonych i niebosiężnych refleksji,
00:02:54:nogach mogšcych tańczyć i biegać,
00:02:57:rękach zwinnych by upleć koszyk,
00:03:00:grać na skrzypcach, głaskać twarz.
00:03:05:Jeli natura uczy nas czegokolwiek, to że życie ma działać
00:03:09:i naszym celem - jak każdego żyjšcego stworzenia - jest wzrastać.
00:03:21:Jednak dla większoci ludzi na Ziemi życie nie opiera się na wzrocie,
00:03:27:lecz na przetrwaniu. Staraniu się utrzymać.
00:03:32:Czy to naprawdę najlepsze co możemy zrobić?
00:03:35:Czy wszechwiat pracował przez prawie 14 miliardów lat tylko po to
00:03:40:aby utworzyć istoty, które skończyłyby jako wróg dla życia samego w sobie i dla swojego domu?
00:03:46:Nie sšdzę.
00:03:48:Nazywam się Foster Gamble i spędziłem prawie całe życie starajšc się zrozumieć co się stało,
00:03:54:co się dzieje, co mogło by wytłumaczyć ogromne cierpienie i deprawację na planecie?
00:04:00:Jako młody człowiek prowadzony przez niedolę, którš widziałem i przez strach o przetrwanie wyruszyłem w podróż,
00:04:09:poszukujšc odpowiedzi na pytania takie jak czy to w ogóle możliwe dla ludzi by prosperować?
00:04:14:A jeli tak, to dlaczego tak się nie dzieje?
00:04:18:Moje badania zawiodły mnie w miejsca do których, nigdy nie spodziewałem się udać -
00:04:22:ukazujšc zaskakujšce, niepowišzane z poczštku odkrycia,
00:04:26:a okazujšce się być, jak zobaczysz - bardzo ze sobš pokrewne.
00:04:30:Odnalazłem kod, wzór w naturze, który był osadzony w sztuce i ikonach przez wieki.
00:04:37:Wierzę że kod ten trzyma klucz do ródła nowej czystej, zrównoważonej energii,
00:04:43:która mogłaby kompletnie zrewolucjonizować sposób w jaki wszyscy ludzie żyjš.
00:04:47:Zrozumiałem jak sfałszowany jest nasz system ekonomiczny i dowiedziałem się co możemy z nim zrobić.
00:04:55:Moja podróż ujawnia sposoby dzięki którym możemy domagać się mocy
00:04:59:by stworzyć zdrowe, wyzwalajšce systemy wszędzie na Ziemi.
00:05:04:Zdałem sobie sprawę że nie jestemy pomyłkš,
00:05:07:po prostu pomylilimy się.
00:05:09:Olepiono naszš błyskotliwoć,
00:05:12:ukrócono siłę i ignorowano nasz geniusz -
00:05:16:bylimy niewiadomi swojej prawdziwej mocy i wspaniałoci.
00:05:21:Ale wszystko to się zmieni.
00:05:25:Zapraszam was bycie przebyli ze mnš ciekawe fragmenty mojej podróży.
00:05:30:Stworzyłem ten nawigator aby zabrać nas przez czas i przestrzeń.
00:05:35:Pozwólcie, że was oprowadzę.
00:05:38:Na tym ekranie możemy zobaczyć to co nazywam niezbędnymi narzędziami,
00:05:42:to krytyczne dane o których nie dowiemy się z korporacyjnych mediów,
00:05:45:które w USA połšczyły się z pięćdziesięciu firm do pięciu - w ostatnim dwudziestopięcioleciu.
00:05:52:Użyjemy tego by sprawdzać co naprawdę się dzieje.
00:05:57:Prawy ekran ledzi to jak utrzymać zdrowy kurs życia na planecie Ziemia.
00:06:03:Nazywam je nawigacyjnymi spostrzeżeniami.
00:06:09:A to będzie nasz kompas.
00:06:11:Zamiast igły szukajšcej północy naszego pola magnetycznego,
00:06:15:nasz kompas jest kształtem pola sam w sobie
00:06:19:i ten kształt jak sami zobaczycie ma niesamowite społeczne i technologiczne konsekwencje.
00:06:26:W czasie mojego życiowego poszukiwania doszedłem do wniosku, że ten wzór
00:06:30:trzyma klucz do wiata, który prosperuje dla każdego.
00:06:34:Więc udajmy się tam!
00:06:46:Clear Compass Media
00:06:50:we współpracy z
00:06:53:Westwood Creek Productions
00:06:55:oraz
00:06:57:liquidbuddha.studios
00:07:01:przedstawiajš
00:07:11:WZROST
00:07:12:WZROST - jakš przybierze postać na Ziemi?
00:07:14:[Co u licha musimy zrobić?]
00:07:34:Wyrosłem w wiecie uprzywilejowań i władzy,
00:07:36:chodzšc do elitarnych szkół prywatnych, potem do Uniwersytetu Princeton.
00:07:41:Jako bezporedni spadkobierca jednego z założycieli Procter & Gamble,
00:07:45:wychowano mnie na lidera grupy trzymajšcej władzę.
00:07:48:Ale ja wybrałem innš cieżkę.
00:07:53:[Odkrywajšc Kod]
00:08:02:Zaczšłem się budzić będšc w szkole podstawowej.
00:08:06:Doroli uczyli mnie, że w obronie przed nuklearnš eksplozjš
00:08:10:należy kucnšć pod stołem i zakryć głowę -
00:08:14:to wtedy zaczęły się moje poważne wštpliwoci.
00:08:17:Kilka lat póniej miałem bezporednie dowiadczenie z uniwersalnš energiš.
00:08:22:Stało się to pewnego dnia gdy jechałem w szkolnym autobusie gapišc się w okno.
00:08:27:Miałem wizję wirujšcego wzoru i po prostu wiedziałem,
00:08:31:że przepływ energii jaki wtedy widziałem jest taki sam w atomie jak i w naszym układzie słonecznym.
00:08:37:Czułem głęboko, że ja także byłem stworzony z tego samego wzorca.
00:08:42:Ta wizja sprawiła, że zainteresowałem się naukš
00:08:46:i że próbowałem dowiedzieć się jak działa wszechwiat
00:08:49:i jak my ludzie dopasowani jestemy do ogólnego przepływu życiodajnej energii.
00:08:54:Lata póniej dowiedziałem się że wzorzec, który widziałem
00:08:57:znany jest w wiecie nauki przez niektórych.
00:09:00:Okazało się, że w 1921 r. Albert Einstein otrzymał nagrodę Nobla
00:09:04:za odkrycie, że kiedy we wszechwiecie uwalniana jest energia
00:09:08:wyłaniajš się w niej małe pakiety całoci".
00:09:12:Ten wzór właciwie mówi nam wiele o tym jak życie ewoluuje.
00:09:18:Wemy pod uwagę trwajšce cuda kreacji we wszechwiecie
00:09:23:i jak niezrównoważonych jest tak wiele z ludzkich systemów.
00:09:27:Dowiedziałem się, że nauczenie się tego jak wszechwiat tworzy i utrzymuje życie byłoby bardzo użyteczne.
00:09:34:Każdy z tych małych pakunków energii całoci, które Einstein odkrył,
00:09:38:nazywany kwantowym, jest tworzony ze swojego otoczenia, ale odrębny od niego,
00:09:45:jak wir w wodzie.
00:09:48:Te pakunki majš zawsze ten sam wzorzec - niezależnie od wielkoci
00:09:53:i sš zaskakujšco znaczšce w kwestiach tak pozornie niepowišzanych jak wojna na bliskim wschodzie,
00:09:59:globalne załamanie finansów i w kwestii osišgnięcia sprawiedliwoci dla wszystkich.
00:10:04:Mamy zamiar dowiedzieć się jak znaczšce.
00:10:08:Matematycy nazywajš ten wzór torusem.
00:10:12:Energia w torusie wpływa jednym końcem,
00:10:16:cyrkuluje wzdłuż centrum i wypływa drugš stronš.
00:10:22:Jest zbalansowana, samoregulujšca się i zawsze pełna.
00:10:28:Oficjalnie zapoznałem się z torusem dzięki naukowcowi i wynalazcy Arturowi Young.
00:10:35:Futurysta Duane Elgin wyjania jak torus jest podstawowym wzorcem,
00:10:39:którego natura używa w życiu w każdej skali.
00:10:43:Ewolucja oznacza odkrywanie, rozwijanie.
00:10:47:Zatem pytanie brzmi: co wszechwiat rozwija?
00:10:50:A to co tworzy to samoorganizujšce się systemy i widać to w każdej skali.
00:10:56:Samoorganizujšce się systemy sš technicznym terminem dla systemu podtrzymujšcego się,
00:11:02:zasadniczo znajšcego się. Jeli popatrzymy na naturę
00:11:07:możemy zobaczyć samoorganizujšce się formy wszędzie;
00:11:13:w przekroju pomarańczy, jabłka,
00:11:18:możemy to zobaczyć w dynamicznej naturze tornada.
00:11:23:W magnetycznej strukturze wokół Ziemi tak samo jak w magnetycznym polu człowieka.
00:11:31:Jak również w strukturze całej galaktyki.
00:11:36:Możemy dostrzec to w strukturze małego atomu.
00:11:41:W każdej skali przez całš naszš historię wszechwiat zajmuje się jednym szczególnym projektem -
00:11:48:- tworzeniem torusów, wszechwiat to fabryka tworzšca torusy!
00:12:02:Ta toroidalna dynamika widoczna jest w wielu skalach.
00:12:07:Jednš z nich jest skala galaktyczna, która jest ogromnymi wirujšcymi strukturami miliardów gwiazd.
00:12:15:Wyglšda zwykle jak ramiona galaktyczne wirujšce naokoło
00:12:23:i majšce wiry biegnšce z centrum
00:12:30:do krańców galaktycznego halo, który je otacza.
00:12:36:Gwiazdy wędrujš w obrębie tego galaktycznego dysku na zewnštrz halo
00:12:43:potem w dół wiru i z powrotem na zewnštrz.
00:12:47:Gwiazdy takie jak Arktur dla przykładu, jak wiemy, ukończyły już tę podróż.
00:12:53:Oto odpowiedni opis nawet dla atmosfery naszej planety.
00:12:58:Pogoda wędruje od północy w dół do równika, a potem z powrotem ku górze.
00:13:04:Od bieguna południowego ku równikowi i z powrotem w dół.
00:13:07:Nawet dynamika na powierzchni Słońca jest bardzo podobna.
00:13:12:Oczywicie tutaj patrzymy na to z zewnętrznej perspektywy na skali małego modelu.
00:13:19:Kiedy popatrzymy na Układ Słoneczny osadzony w galaktyce...
00:13:26:osadzonej w klastrze...
00:13:29:osadzonym w super klastrze...
00:13:32:podróżujemy w bezmiernym morzu niekończšcego się przepływu energii torusa.
00:13:49:Torus jest jak oddech wszechwiata.
00:13:52:Jest formš jakš przepływ energii przyjmuje w każdej skali egzystencji.
00:13:57:Ale istniejš także leżšce u podstaw struktury w tym jak przepływ łšczy się razem. Rodzaj szkieletu.
00:14:03:Nazywa się równowagš wektorowš.
00:14:06:Termin ustanowiony przez jednego z największych mylicieli dwudziestego wieku,
00:14:10:Buckminster Fullera.
00:14:13:Zainspirowany wizjš Fullera spędziłem dekadę badajšc dynamikę równowagi wektorowej i torusa.
00:14:22:Stałem się tak bardz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin