Przekroczyć Horyzont Zdarzeń III.txt

(56 KB) Pobierz
00:00:03:Przekroczyć Horyzont Zdarzeń Częć 3: Wszystko Jest Czarnš "Całociš".
00:00:07:Tłumaczenie: Shielder, robert@dr.pl, thetitans.pl Korekta+synchro: Leszek, lec1@op.pl swietageometria.info
00:00:14:[tytułowa cieżka dwiękowa usunięta ze względu na prawa autorskie wykonawcy]
00:00:51:Nassim Haramein przedstawia
00:01:04:Przekroczyć Horyzont Zdarzeń
00:01:07:Częć 3: Wszystko Jest Czarnš "Całociš".
00:01:12:Widzielimy, że biologia zdaje się współdziałać z całš tš informacjš i zdaje się potwierdzać tš informację,
00:01:22:więc możemy spojrzeć na to z innej perspektywy.
00:01:25:Jednš z perspektyw z jakš do tego podchodziłem jest oczywicie perspektywa geometryczna.
00:01:32:Bawiłem się tym jak sfery ze sobš oddziałujš. Jeli opiszesz sferę na każdym z czworocianów wektorowej równowagi to będš się one ze sobš krzyżować
00:01:45:lub jeli opiszesz sferę na każdym czworocianie tworzšcym czworocian gwiadzisty to będš się krzyżować.
00:01:53:Wzorzec krzyżowania wyglšda w taki sposób - jak płatki lub płaty.
00:01:58:Co ciekawe płaty (czyli wiry) pasujš do wirów omiociennej jamy wewnštrz matrycy, to znaczy nie zapadajš się pod dziwnymi kštami.
00:02:13:Po prostu zapadajš się dokładnie na wiry tej geometrii.
00:02:17:Mamy więc zakrzywionš przestrzeń oddziałujšcš z liniowš geometrycznš przestrzeniš
00:02:24:i zaczšłem pytać sam siebie czym sš te płatowe struktury?
00:02:30:Wróćmy trochę do przeszłoci - siedzę cišgle w moim Vanie...
00:02:37:...to było jakie 4 lata póniej i dalej studiuję...
00:02:44:Czytałem dużo o fizyce, kształtach fal itd. i byłem bardzo zaciekawiony, ale sprawiało mi to wiele bólu głowy.
00:02:55:Dostawałem bólów głowy ponieważ kiedy patrzysz na fale...
00:03:05:Przeważnie sš one przedstawiane jako fala sinusoidalna, racja? Co w tym stylu.
00:03:22:Generalnie to jest częstotliwoć fali, amplituda fali i długoć fali.
00:03:32:Sš to podstawowe parametry jakimi się posługujemy opisujšc dynamikę fali.
00:03:37:Dostawałem bólu głowy i nie mogłem tego rozpracować. Nie byłem zdolny zwizualizować sobie tych fal.
00:03:45:Próbowałem sobie zwizualizować mój obraz wszechwiata i zobaczyć w jaki sposób układa się w nim dynamika fali,
00:03:56:jak to wszystko współgra i jak to wszystko do siebie pasuje.
00:04:03:Niezupełnie rozumiałem czym była fala, zaczytałem się w tym i byłem coraz bardziej zmieszany.
00:04:13:Zaczšłem odczuwać potrzebę powrotu do podstaw.
00:04:18:Pojechałem moim Vanem nad jezioro wysokogórskie w Kanadzie, gdzie znajdujš się te turkusowe jeziora wewnštrz obszaru górskiego
00:04:31:więc panuje tam duży spokój. Wzišłem trochę kamieni i usiadłem na gałęzi przy jeziorze.
00:04:38:Rzucajšc kamieniami do jeziora powiedziałem: "Ok, jak te fale działajš"?
00:04:43:Patrzę na te piercienie rozchodzšce się po powierzchni.
00:04:50:To trochę proste podejcie, ale zaczšłem sobie to wizualizować i zauważyłem, że jeli wezmę kształt fali na powierzchni wody
00:05:01:i porozdzielam go lub podzielę go, to będę mógł zobaczyć jak tworzy się ten wzorzec, kształt fali.
00:05:11:Ale pomylałem, że jest to nieco sztuczny sposób patrzenia na to, bo wiecie - kamień tonie...
00:05:22:uderza w napięcie powierzchniowe wody i wypycha na zewnštrz czšsteczki powodujšc rozchodzšcš się falę
00:05:31:Musisz wzišć pod uwagę, że kamień musi zatonšć aby fala mogła zaistnieć. Jak to uwzględnić?
00:05:40:Zakłopotałem się i nie mogłem zrozumieć tego w całoci, a potem pomylałem...chwila...
00:05:52:Jeli kamień tonie i wytwarzana jest fala, to jest ona bardziej jak wir. Kiedy o tym pomylałem, to mnie uderzyło.
00:06:03:Oh! Chwila... ja mylę w dwóch wymiarach... widzisz jak te płaskie dwa wymiary Cię dopadajš?
00:06:13:Ta płaszczyzna euklidesowa...
00:06:19:W ten sposób mylimy o falach jak o ladach na oscyloskopie lub czym podobnym, ale właciwie fala jest trójwymiarowym wirem.
00:06:31:O Boże, zdałem sobie sprawę, że jeli to byłoby w 3D, to byłby to wir wzdłuż osi obrotu.
00:06:42:Uderzyło mnie, fale sš trójwymiarowe. Żyjemy w trójwymiarowym wiecie...
00:06:49:To nie jest płaska rzecz, płaskoć nie istnieje. To jest pomysł ludzi, a nie fundamentalna struktura natury.
00:06:58:Płaszczyzna euklidesowa nie ma zwišzku z naturš. W całoci to zrozumiałem.
00:07:10:Patrzę na Słońce i mylę ile to razy wyobrażałem sobie kształt fali opuszczajšcej Słońce
00:07:17:i zmierzajšcej do mnie wykonujšc ten ruch do góry i w dół. Nic we wszechwiecie nie porusza się do góry i w dół.
00:07:26:Obraca się, wiruje. Tak więc kształt fali wychodzšcej ze Słońca jest wirem, który mnie dotyka, trafia do moich oczu
00:07:36:i zrozumiałem, że to było fundamentalne.
00:07:42:Zwykle jeli spytasz fizyka to powie Ci, że to jest trójwymiarowy wir "ale nie mylimy o tym w taki sposób"
00:07:47:Mylę, że jeli jest dobrze wyedukowany, to będzie to wiedział.
00:07:51:Nie mylimy o tym w ten sposób, ponieważ jest to zbyt skomplikowane. Spłaszczamy to... cóż...
00:07:58:...ok, ale jeli to spłaszczycie, to już nie macie momentu pędu, tracicie dynamikę obrotu geometrii przestrzeni,
00:08:08:która generuje wir w pierwszej kolejnoci. Więc, mylę o tym wszystkim i staję się tym podekscytowany...
00:08:19:I wyluzowałem się... podekscytowałem się - może już to zauważylicie
00:08:26:Wyluzowałem się nad jeziorem i patrzyłem na Słońce zachodzšce za szczytami górskimi,
00:08:37:co w Kanadzie ma miejsce całkiem wczenie, chociaż to było pónym latem, a potem zauważyłem i zaczšłem mówić sam do siebie:
00:08:51:czy to nie ciekawe gdy zawsze mylimy, że to Słońce chowa się z tyłu, ale tak naprawdę to Ziemia się obraca.
00:08:59:Kiedy o tym pomylałem uderzyła mnie kolejna rzecz.
00:09:06:Zdałem sobie sprawę, że te kształty dynamiki fal muszš również charakteryzować ruch w przestrzeni.
00:09:15:Rzeczy nie poruszajš się do góry i na dół...chwila. Pomylałem o Układzie Słonecznym i uderzyło mnie.
00:09:26:Jeli macie dzieci, to gdy idš do szkoły mówi im się, że Układ Słoneczny wyglšda mniej więcej tak:
00:09:36:Spróbuję to wymazać...
00:09:39:...że Układ Słoneczny wyglšda w taki sposób. Słońce jest w rodku. W mojej szkole nawet mieli małš maszynę,
00:09:50:z małš korbš, którš się obracało i wtedy Ziemia wraz z Księżycem kręciła się wokół Słońca.
00:09:57:Więc mówili wam, że to jest Słońce, a planety poruszajš się tak na eliptycznej orbicie
00:10:04:i w zależnoci od oddziaływań między planetami sš one bardziej wydłużone lub okršgłe
00:10:10:i macie wszystkie planety i Układ Słoneczny. Cóż, w rzeczywistoci to jest zupełnie niepoprawne, ok?
00:10:20:Mylenie o Układzie Słonecznym w taki sposób jest równoznaczne z myleniem, że Ziemia jest płaska.
00:10:27:Układ Słoneczny wcale nie zachowuje się w taki sposób.
00:10:31:W rzeczywistoci Układ Słoneczny zachowuje się w zupełnie inny sposób, ponieważ Słońce przemierza przestrzeń,
00:10:41:a planety kršżš wokół Słońca tworzšc te ogromne wiry podczas podšżania za równikiem Słońca.
00:10:53:I TO JEST CAŁKOWICIE INNY OBRAZ. Zamienia się z płaskiego w przestrzenny. Prawdziwy ruch w przestrzeni.
00:11:04:To stanowi ogromnš różnicę. Zaczynasz widzieć, że w ruchu planetarnym i słonecznym, galaktycznym, w ruchu supergromad itd.
00:11:17:Wszystko posiada tš eliptycznš, wirowš dynamikę przestrzeni. Wszędzie istnieje dynamika przestrzennego momentu obrotowego.
00:11:29:A jeli spojrzycie na Ziemię tworzšcš ten wir...
00:11:33:...możecie powiedzieć przykładowo, że jest to rok 2000,
00:11:38:a to byłby 2001, a ten byłby rokiem 2002.
00:11:50:To jest ekstremalnie długi dystans. (w czasie ziemskiego roku Słońce przemierza odległoć 7.5 mld. kilometrów)
00:11:55:Miliony, miliony, miliony kilometrów...
00:12:02:Planety nie powracajš na swojš cieżkę.
00:12:08:Gdyby tak robiły, to najprawdopodobniej mielibymy cišgle ten sam zestaw informacji... cišgle i cišgle... jak w zepsutej płycie.
00:12:20:Prawdopodobnie bymy się bardzo znudzili.
00:12:23:To by było jak rok wistaka.
00:12:34:To co czyni każdš sekundę, każdš miliardowš częć sekundy innš od pozostałych - każdš częć podziału czasoprzestrzeni innš
00:12:46:i to dlaczego informacja się zmienia. Dzieje się tak ponieważ nigdy nie poruszamy się z powrotem na te same koordynaty w czasoprzestrzeni.
00:12:54:Płyniemy przez czasoprzestrzeń zbierajšc informacje przez nasz system i karmišc go z powrotem modyfikujemy strukturę czasoprzestrzeni w miarę poruszania się w niej.
00:13:08:Tak więc było bardzo ważne sobie to uwiadomić. Miało to implikacje w fizyce, którš pisałem,
00:13:15:ale również miało implikacje w teoriach psychologicznych, którymi byłem zainteresowany.
00:13:26:Eksperymentowałem nad tym od tamtej pory i jeli dawałem komu ten rodzaj wizualizacji, i prosiłem ich by w swojej wyobrani
00:13:36:cofnęli Ziemię wzdłuż tego wiru do momentu kiedy co traumatycznego wydarzyło się w ich życiu.
00:13:46:Jestem w stanie cofnšć tych ludzi do tego momentu w bardziej plastyczny i potężniejszy sposób.
00:13:56:Prosiłem ich by zmienili swojš wizualizację tego dowiadczenia z ich własnej perspektywy na perspektywę osoby,
00:14:08:która ich obraziła czy zrobiła cokolwiek innego. Otrzymali w ten sposób nowy zestaw informacji.
00:14:15:Wierzę, że ma tu miejsce zakodowanie nowego zestawu informacji w tym miejscu czasoprzestrzeni tak, że cała pozostała informacja ulega zmianie
00:14:27:od tamtego miejsca wprzód.
00:14:33:Właciwie jest to efekt psychologiczny - proszenie Cię o powrót do tamtego miejsca,
00:14:37:ale jeżeli nie wiesz - mylę, że psychologia mogłaby otrzymać pomoc od tej teorii - jeżeli nie znasz prawdziwej dynamiki
00:14:48:fundamentalnej mechaniki ruchu w przestrzeni, to będziesz się starać to zwizualizować jako co idšcego w przeszłoć,
00:14:59:jak zepsuta płyta, więc nie możesz się tam dostać.
00:15:04:Ale tutaj mia...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin