Veni, veni Emmanuel.pdf

(278 KB) Pobierz
Veni, veni Emmanuel
Hymn, Wielka Antyfona Adwentowa
(tłum. O przyjdź, Emmanuelu)
mel. gregoriańska
tłum z
łac.
Bartłomiej Dolata
harm. Anna Szeląg
...- dzie,
gdy
Em_________ - ma
-
nu
-
el
dla
O
przyjdź, o
przyjdź Em - ma______________- nu
-
el__________ i
Cie - bie
dziś
na
- ro_______ -dzi______
się.
wy - zwól
znie - wo
-
lo
- ny
Iz -
ra
-
el,
któ-...
Ref.: Radość będzie, gdy
Emmanuel
dla ciebie dziś narodzi się.
2. O, przyjdź na świat Mądrości wieczna,
do nieba drogę wskaż skuteczną.
6. Przybądź, Przybądź, o Wschodzie Słońca, zstąp!
Napełnij dusze mądrością,
Przyjdź, pociesz w smutku Swój wybrany lud,
ubogać nas swą roztropnością.
Odpędź i usuń nocne mgły,
Niech świałość Twa rozjaśni nocy mrok.
3. Przybądź, Przybądź, O!
Adonai,
Zejdź w majestacie chwały Swej.
Racz słowa prawdy ludziom dać,
Ty, któryś na Synaju prawo dał.
7. Przybądź, Przybądź! O! Prawo Ludów,
i chroń swoich umiłowanych.
Przyjdź Odkupicielu wszystkich
i wyzwól nas z niewoli grzechu.
...-ry
z wyg -
na____- nia
zro__________-dził__________
się.
Wy - ...
Refren:
/
...-bra - nym
Sy__- nem
Bo - ga
sta - je
się.
Ra - dość
bę - ...
\
4. Przybądź, Korzeniu Jessego,
bądź znakiem dla wszystkich narodów.
Zamilkną ludy na widok Twój,
8. O, przyjdź pragnienie tego świata,
bo Swoimi łaskami darzysz nas.
Spraw niechaj w każdym widzę brata.
W miłości nas pojednaj zdroju,
5. Przybądź, O! Kluczu Dawidów,
Tyś bowiem jest Królem Pokoju.
otwórz nam bramy do Królestwa.
Uczyń tę drogę bezpieczną,
i oddal wszelkie niebezpieczeństwa.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin