Leszek i Mariusz - Transformacja Boskości 15.04.07.txt

(0 KB) Pobierz
Zdejmowanie mentalnej bariery
Wielopozioowe tworzenie
Głębokie zrozumienie
Zabicie wyobrażeń Boga
Odkrycie Boskoci w sobie
Synonim ograniczajšcy postrzeganie
Sługa umysłu
Całociowe patrzenie na rzeczywistoć
Chierarchczne struktury
Uwierzyć tylko w siebie
Samoograniczenie poprzez mylenie
Energia jako informacja
Myslokształty, programy na zycie
Nazewnictwo jako moc postrzegania
Akceptowanie wiata duchowego
Potrójny sen
Strach przed nieznanym
Przekroczyć choryzont zdarzeń
Poznawanie siebie jako całoci
Poszerzanie możliwoci
Zgłoś jeśli naruszono regulamin