grafika w biznesie. projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. wydanie ii full scan.pdf

(56536 KB) Pobierz
1246015728.001.png
Spis treci
Wstp .................................................................................................... 7
Rozdzia 1. Grafika w biznesie .................................................................. 9
Rozdzia 2. Identyfikacja wizualna ............................................................13
Tożsamość, wizerunek, komunikacja .............................................................................. 13
Struktura komunikatu wizualnego .................................................................................. 17
Rozdzia 3. Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja ............................21
Odbiór obrazu — percepcja .............................................................................................. 21
Kodowanie ........................................................................................................................... 25
Dekodowanie ...................................................................................................................... 26
Postrzeganie przekazu złożonego .................................................................................... 28
Różnice w postrzeganiu — szumy, zakłócenia i manipulacje ...................................... 29
Złudzenia optyczne ...................................................................................................... 34
Eye tracking ......................................................................................................................... 47
Rozdzia 4. Podstawowe elementy graficzne ............................................ 49
Linie ...................................................................................................................................... 50
Punkty .................................................................................................................................. 54
Kwadrat ................................................................................................................................ 55
Koło ...................................................................................................................................... 57
Trójkąt ................................................................................................................................. 59
Strzałka ................................................................................................................................. 61
Krzyż .................................................................................................................................... 61
Spirala .................................................................................................................................. 64
Gwiazda ............................................................................................................................... 65
Rozdzia 5. Formy zoone ..................................................................... 67
Liternictwo .......................................................................................................................... 67
Cechy liter — krój, stopień i odmiana ............................................................................. 68
Rozmieszczenie i wielkość napisu .............................................................................. 78
Organizacja płaszczyzny ............................................................................................. 81
Mechanizm czytania tekstu ........................................................................................ 82
4
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tosamoci wizualnej
Znaki i sygnały .................................................................................................................... 83
Symbole ................................................................................................................................ 85
Rodzaje znaków i symboli ................................................................................................. 88
Rozdzia 6. Morfologia elementów ............................................................91
Relacje .................................................................................................................................. 91
Ułożenie — styczność, odstępy, odległość ................................................................ 91
Symetria ......................................................................................................................... 94
Skala i proporcje ........................................................................................................... 95
Powtarzalność ..................................................................................................................... 99
Powierzchnia i struktura ................................................................................................. 100
Rozdzia 7. Kompozycja i kadrowanie .....................................................103
Rozdzia 8. Barwa i kolor ......................................................................107
Znaczenie kolorów ........................................................................................................... 112
Znaczenie oświetlenia w odbiorze barw ........................................................................ 120
Kolory w druku ................................................................................................................. 122
Rozdzia 9. Wybór nazwy i treci ..........................................................125
Nazwa ................................................................................................................................. 125
Hasło przewodnie ............................................................................................................. 131
Rozdzia 10. Logotypy i znaki towarowe .................................................133
Klasyfikacja logotypów .................................................................................................... 135
Elementy powtarzalne ..................................................................................................... 141
Galeria przykładów .................................................................................................... 147
Ewolucja form logotypów ............................................................................................... 155
Nieuczciwa konkurencja ................................................................................................. 160
Jak zastrzec znak towarowy? ........................................................................................... 163
Rozdzia 11. Podstawowe zasady projektowania logotypów ...................... 171
Księga corporate identity ................................................................................................. 178
Format plików i forma zapisu „Księgi znaku” ....................................................... 182
Rozdzia 12. Podstawowe zasady projektowania wizytówek
i papieru firmowego ...............................................................................185
Format i rodzaj wizytówek .............................................................................................. 186
Wizytówki elektroniczne .......................................................................................... 196
Format i rodzaj papieru firmowego ............................................................................... 198
Pozostałe druki i projekty firmowe ......................................................................... 201
Spis treci
5
Rozdzia 13. Przykad na podstawie identyfikacji Zamku Krzytopór ........ 207
Wybór nazwy i reklamowego hasła przewodniego ............................................... 207
Wybór graficznego motywu przewodniego ........................................................... 208
Wybór kolorów .......................................................................................................... 208
Wybór czcionki .......................................................................................................... 211
Kompozycja ................................................................................................................ 212
Opracowanie schematu użytkowania logotypu ..................................................... 213
Wizytówki ................................................................................................................... 214
Papier firmowy ........................................................................................................... 216
Pieczęcie okazjonalne ................................................................................................ 216
Użycie logotypu w różnych projektach graficznych
oraz inne elementy ozdobne ..................................................................................... 217
Skorowidz .......................................................................................... 223
6
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tosamoci wizualnej
Zgłoś jeśli naruszono regulamin