Wprowadzenie do projektu 2015-2016.pdf

(2152 KB) Pobierz
PROJEKT
Wymienniki Ciepła
WYMIENNIK CIEPŁA
Wężownica grzewcza na płaszczu zbiornika
Mgr inż. Piotr Cisek
Kontakt
mgr inż. Piotr Cisek
e-mail:
cisekpiotr@mech.pk.edu.pl
p. A604
tel. 12 628 37 73
Proszę o przesłanie:
Lista grupy + podział na zespoły + e-mail kontaktowy
Projekt wykonujemy w grupach dwuosobowych
Temat projektu
Zaprojektować zbiornik pracujący pod ciśnieniem
atmosferycznym, którego zadaniem jest podgrzewanie
i topienie PCM (ang. Phase Change Material – materiału
zmiennofazowego) o masie
m
od temperatury
t
START
do temperatury
t
TARGET
.
W tym celu na części walcowej zbiornika zabudowana
została wężownica o danym przekroju.
Do układu grzewczego wpływa para wodna sucha
o podanym ciśnieniu
p.
Proszę założyć pełną kondensację pary
w płaszczu grzewczym.
Zbiornik ma wymiary:
średnica zewnętrzna
D
Z
,
wysokość części walcowej
H
W
wykonany jest ze stali nierdzewnej 316L.
Temat projektu
Na podstawie podanych danych wykonać
obliczenia
cieplne
i
wytrzymałościowe
oraz
rysunek ofertowy
.
Temat projektu
Wytyczne do projektu:
zbiornik pionowy atmosferyczny z dnem górnym -
elipsoidalnym o małej wypukłości
(dobrane wg normy DIN 28011),
dno dolne – dennica stożkowa,
wykonanie higieniczne (stal nierdzewna 316L), włazy
i uszczelki higieniczne,
obliczenia wytrzymałościowe zbiornika wg UDT,
projekt zbiornika wg DIN 28021,
dobór króćców wg DIN 28025,
dobór nóg wg DIN 28081-1,
Zgłoś jeśli naruszono regulamin