Mniszki spod Sochaczewa.txt

(3 KB) Pobierz
Siostry z Rybna, Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia, Siostry Służebnice Bożego Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego jest katolickim zgromadzeniem zakonnym żeńskim, założonym przez księdza Michała Sopoćkę jako odpowied na objawienia siostry Faustyny Kowalskiej, przez co siostry ZSJM nazywane sš "faustynkami". 
Jednak na poczštku XXI wieku grupka Sióstr Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Mylibórzu uznała, że ich założyciel się pomylił. Zaczęły negować decyzje Błogosławionego i próbowały wmawiać innym zakonnicom z Mylibórza, że to one, a nie wieloletni spowiednik więtej, wiedzš lepiej co Pan Jezus objawił Faustynie. Gdy okazało się, że ich bunt wobec przełożonych zakonnych, nie jest w stanie zmienić wypracowanych reguł, w atmosferze skandalu porzuciły swoje macierzyste zgromadzenie. 
Niesubordynacja tych kilku sióstr była na tyle poważna, że Stolica Apostolska zdecydowała się wydalić je ze stanu duchownego poprzez wydanie im indultów sekularyzacyjnych. Dlatego w myl prawa kanonicznego, nadużyciem jest nazywanie członkiń wspólnoty Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna terminem siostry zakonne. 

Trójkę zbuntowanych ex-zakonnic z Myliborza przyjšł do swojej diecezji w 2001 roku ksišdz biskup Alojzy Orszulik, ordynariusz łowicki. Byłe zakonnice zamieszkały w budynku starej plebanii we wsi Rybno koło Sochaczewa. Panie stwierdziły, że włanie to miejsce zostało opisane w "Dzienniczku". 
Chociaż od powstania rybnieński wspólnoty minęło już kilkanacie lat to jednak "siostry muchomorki" wcišż tkwiš formalnie w pierwotnej formie publicznego stowarzyszenia wiernych powołanego na prawie diecezjalnym. Jest to więc najniższa możliwa forma organizacji przewidziana dla zwykłych wieckich, na dodatek pozwalajšca działać jedynie na zawężonym obszarze jednej diecezji. Powodów takiego stanu rzeczy należy najprawdopodobniej upatrywać w niezadowoleniu Biskupa Łowickiego z efektów podpisanych wczeniej przez siebie decyzji w tej sprawie.

2006 roku przynosi powstanie Kręgu Miłosierdzia oraz serię pochwalonych artykułów na temat "mniszek z Rybna" we wszystkich najpopularniejszych tygodnikach katolickich. Dziennikarze katoliccy bezwiednie drukujš opowieci o cudach nad cudami dziejšcych się w podsochaczewskiej wsi. Kršg Miłosierdzia zyskuje na coraz większej popularnoci. Zaczyna przybywać księży, którzy przesiadujš tam całymi dniami. Rybno powoli staje się problemem dla lokalnej jak i okolicznych kurii. Częć duchowieństwa jak i wieckich zaangażowanych w życie Kocioła, skarży się na to, że pewna grupa kapłanów zaniedbuje nałożone na nich obowišzki bo wolš po przebywać z tymi, które twierdzš, iż III Osoba Trójcy Przenajwiętszej, przewraca siano na drugš stronę w wiosce w centrum Polski.

Służki coraz silniej zaczynajš akcentować obecnoć złych duchów. W 2009 po porozumieniu biskupów łowickiego i płockiego, podjęto decyzję zakazujšcš przebywania tam klerykom obu seminariów. W efekcie czego, kilka innych kurii nakazało podległym sobie księżom zerwanie kontaktów z Kręgiem Miłosierdzia Kapłanów.

Rybno swojš popularnociš wród członków ruchu charyzmatycznego zaczyna przewyższać już nawet hercegowińskie Medziugorje (nieuznawane przez Kociół miejsce objawień) i staje się jednš z najważniejszych miejscowoci na mapie polskich charyzmatyków. 
Za porednictwem egzorcystów wywodzšcych się z Odnowy w Duchu więtym kontrowersyjna spowied furtkowa zaczyna zalewać cały kraj.

W styczniu 2015 roku komisja Wydziału Teologicznego KUL wydała opinię w której postulowała zakazanie praktykowania wymylonej w Rybnie spowiedzi furtkowej, po czym w marcu 2015 Konferencja Episkopatu Polski oficjalnie jej zakazała.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin