Siostry faustynki.txt

(0 KB) Pobierz
Żeńskie zgromadzenia zakonne zwišzane z więtš Siostrš Faustynš:

1) Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - do niego należała Maria Faustyna Kowalska ZMBM (Helena Kowalska)
a) siostry czynne - główna gałš zgromadzenia
b) siostry klauzurowe - klasztor wspólnoty kontemplacyjnej w winicach Warckich

2) Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego (faustynki) - założone przez bł. ks. Michała Sopoćkę jako odpowied na objawienia siostry Faustyny Kowalskiej, 
działajšce na całym wiecie na prawie papieskim (zatwierdzone przez Papieża i Stolicę Apostolskš).

UWAGA: 
Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia z Rybna nie jest katolickim zgromadzeniem zakonnym!
Siostry mieszkajšce we wsi Rybno sš nieuznawane przez Watykan.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin