Kim jest diabeł. Tajemnice nawiedzonych domów i inne felietony o diable.pdf

(1264 KB) Pobierz
Kim jest diabeł?...
Tajemnice nawiedzonych domów i inne felietony o diable
Więcej artykułów:
lovespeech.pl
1
Spis treści
Diabeł: Kim jest i jak działa?..............................................................................3
Kim naprawdę są duchy, które straszą ludzi.................................................13
Gdy w domu straszy..........................................................................................15
Jakich demonów słuchasz................................................................................21
Duch vs ciało......................................................................................................24
PRZYjaźń ze światem.........................................................................................33
Dlaczego duma jest zła....................................................................................39
Moc słowa. Klątwy...........................................................................................41
Pułapka psychologii.........................................................................................45
Z historii psychiatrii........................................................................................49
Miejsce dla diabła.............................................................................................51
Natura antychrysta........................................................................................55
Moralność; z bogiem i bez.............................................................................60
Toksyczni ludzie..............................................................................................63
Co robić ze złymi/dziwnymi/głupimi myślami............................................77
2
Diabeł: kim jest i jak działa?...
Kim jest diabeł? Jest władcą tego świata! W ten
właśnie sposób określa go Jezus:
''Nie będę już z wami długo rozmawiał, nadchodzi bowiem władca tego
świata, we mnie (on) jednak nic nie ma" Jn 14:30
Chociaż znajdował się na wrogim terytorium, Jezus nie
był pod władzą diabła. Dlaczego? Nie było w nim nic,
co od diabła pochodzi- nie miał w sobie żadnych
demonów. Ponieważ nie grzeszył, diabeł "nie miał nic
swojego w nim." W Biblii napisano, że każdy, kto
grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Grzech jest tym,
co zniewala człowieka przez przywiązanie do świata,
rzeczy świata, zła i przemijania. Diabeł nęci człowieka
rzeczami tego świata i rozmaitymi pożądaniami,
wiedząc, że jeśli zdoła go przywiązać, człowiek
zostanie z tym, co ziemskie i w konsekwencji nie
osiągnie życia wiecznego. Ten świat jest pełen
oszustwa i zwiedzenia, ponieważ rządzi nim diabeł. A
diabeł jest kłamcą. Księga Apokalipsy mówi, że diabeł
zwodzi cały świat:
"(...) szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię" Ap. 12:9
Jezus Chrystus mówił o wąskiej ścieżce do życia
wiecznego, którą mało kto znajduje. Cała reszta świata,
poza ludźmi znajdującymi tę ścieżkę, jest pod
panowaniem diabła. Tak mówi Biblia. Ludzie nie wierzą
w Boga, bo są zmanipulowani przez Złego:
3
"A jeśli nawet nasza ewangelia pozostaje zakryta, zakryta jest wśród
tych, którzy giną, w których bóg tego wieku zaślepił umysły
niewierzących, aby im nie wieciło wiatło ewangelii chwały Chrystusa,
który jest obrazem Boga."
2 Kor 4:3-4
Diabeł jest oszustem- może objawić się w dowolnej
postaci, by nas zwieść, zarówno w świecie duchowym
(objawienia), jak i na płaszczyźnie fizycznej (ludzie,
którzy wydają się święci, a w rzeczywistości pracują
dla niego):
"(...)szatan sam przemienia się w Anioła światłości. Nic przeto wielkiego,
że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość." 2 Kor 11:14-15
Szatan używa intelektualnych sztuczek, ozdobnych
mów, pokrętnej retoryki, manipulacji- jego wysłannik
potrafi "udowodnić", że białe jest czarne a czarne białe
i napisać o tym dzieło w czterech tomach. I, byś nie
odważył się protestować, wesprzeć się swoim
autorytetem wybitnego znawcy barw.
"Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od
prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej
chytrości wąż uwiódł Ewę." 2 Kor 11:3
4
Kiedy widzimy człowieka, który kocha manipulacje i
żyje dla niszczenia swojego sąsiada- człowieka,
którego cała istota brzydzi się i wzdraga przed
szczerościączłowieka, który nie ma sumienia- wiemy,
że taka osoba pochodzi od diabła:
"Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca
waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w
nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i
ojcem kłamstwa." Jn 8:44
Bóg wie, kto jest szczery i będzie chciał pokutować , bo
pociąga go dobro- a komu sprawia przyjemność
czynienie zła. Tej drugiej kategorii- ludzi, którzy
kochają zło- należy się wystrzegać. Ludziom Złego
smakuje to, co smakuje Złemu. Ich wola jest
sprzęgnięta całkowicie z jego wolą. Nie wiedzą jedynie,
że są oszukani przez diabła, który wykorzystuje ich do
swoich celów.
„Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i
drugich w błąd wprowadzając." 2 Tm 3:13
Jedni robią to świadomie (sataniści), inni nie. W
gruncie rzeczy chodzi o tkwienie w kłamstwie- a
człowiek, który nie ma kontaktu z Bogiem- czyli
najwyższą prawdą, miłością i źródłem wszystkiego, co
naprawę dobre- w mniejszym lub większym stopniu
tkwi w kłamstwie.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin