Sekrety skutecznej modlitwy. Czemu Bóg nie wysłuchuje modlitw.pdf

(933 KB) Pobierz
...Jak się modlić, by Bóg
nas wysłuchał?
1
Bóg cię wysłucha, gdy:
MASZ CZYSTE SUMIENIE
"Bóg grzeszników nie wysłuchuje." Jn 9:31
Dlatego, jeśli coś obciąża ci sumienie, należy wyznać to
Bogu i przeprosić, a także podjąć decyzję o zwalczaniu danej
cechy/powstrzymywaniu się w przyszłości od
podobnych zachowań.
"(...) jeśli ukorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane
moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a
odwrócą się od swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham i
przebaczę im grzechy." 2 Krn 7:14
Bóg ceni modlitwy uczciwych ludzi:
"Ofiara występnych obrzydła dla Pana, upodobaniem
Jego są modły uczciwych." Prz 15:8
POKORA JEST W TOBIE
"Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę."
Jak 4:6
Pokora jest przeciwstawna pysze, czyli wywyższaniu się,
puszeniu, przekonaniu o własnej wyjątkowości. Pokorny
2
człowiek potrafi przyznać się do błędu i jego "ja" nie
przysłania mu rzeczywistości.
...I UPARCIE PROSISZ
Jezus powiedział, aby modlić się i nie ustawać- i by modlić
się usilnie, do skutku. Ponieważ:
"Wielką
moc
posiada
sprawiedliwego."
Jk 5:16
wytrwała
modlitwa
Trzeba więc być nie tylko wytrwałym, ale i sprawiedliwym!
Zobaczmy, co Biblia mówi o modlitwach wytrwałego i
sprawiedliwego Eliasza:
"Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się
usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na ziemi
przez trzy lata i sześć miesięcy.” Jak 5:16
...NIE ROBISZ NIC NA POKAZ
Bóg nie pochwala obłudy- nie lubi, gdy człowiek udaje- chce
autentycznej pobożności:
"Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki,
3
zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w
ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."
Mt 6:6
CHWALISZ BOGA
Bóg pragnie, byśmy go czcili:
"Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni
jego wolę." Jn 9:31
Ale, jak już wiemy, pragnie również naszego posłuszeństwa.
SZUKASZ WOLI PANA
"Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni
jego wolę." Jn 9:31
Pełnisz wolę bożą- to się mu podoba i wysłuchuje twoje
modlitwy.
CHCESZ DOBRYCH RZECZY
Modlisz się o rzeczy, które podobają się Bogu. Jeśli ktoś
modli się o to, by zachorował jego sąsiad, bo go nienawidzi-
to nie modli się według woli bożej. Bóg pragnie dobrych i
sprawiedliwych rzeczy. Nie chce, by ludzie prosili go np. o
4
najnowszy model samochodu:
"Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie,
starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz." Jak 4:3
NIE UDAJESZ
Bóg zna myśli każdego i wie, czy jesteśmy szczerzy, czy nie.
"Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają;
wszystkich wzywających go szczerze." Ps 145:18
SZANUJESZ BOGA
Bóg decyduje o losie człowieka i jest jego sędzią, dlatego
należy się go bać. Księga Przysłów (9:10) mówi, że bojaźń
pańska jest początkiem umiejętności. Jeśli boimy się Boga,
mamy do niego szacunek i staramy się zachowywać
przykazania. A Bóg:
"Spełnia wolę tych, którzy się go boją, usłyszy ich wołanie
i przyjdzie im z pomocą." Ps 145:19
MODLITWA JEST SKIEROWANA
DO NIEGO
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin