Władek i Kasia - Przestrzenie własnej kreacji 2018.04.18.txt

(1 KB) Pobierz
Wizyta na znanej sobie łšce.
Mentalna zabawa.
Unicestwienie stworzonego kulistego ograniczenia tzw."władcę ziemi".
Magiczne, intencjonalne eksperymenty, na ograniczajšcych mylokształtach.
Formowanie energii i wpływanie jej, na przyszłe zdarzenia inkarnacyjne.
Badanie przestrzeni intencjonalnej kreacji.
Kreowanie wiata własnych wyobrażeń, na podstawie zdobytej wiedzy.
Usuniecie programu powodujšcego nadmierne łaknienie.
Oczyszczanie w krystalicznej wannie.
Umiejętne wydatkowanie energii, kierowanej programami umysłu.
Mentalna podróż.
Skasowanie zdarzenia powodujšce uwięzienie siebie w ciemnym mylokształcie.
Zresetowanie starych zapisów i zrównoważenie własnej przestrzeni.
Pierwsze ludzkie wcielenie.
Dowiadczanie według zebranych, nie swoich, różnych informacji.
Oczyszczanie w oceanie.
Oczyszczenie z karmy.
Defragmentacja w krysztale.
Ćwiczenie wychodzenia z ciała.
Nie bój się mierci, bo mierć nie istnieje.
Nie interesuj się tym co ciebie nie dotyczy, a twoja przestrzeń nie będzie zakłócona.
Wielopoziomowa współpraca osoby zahipnotyzowanej z hipnoterapeutš.
Jeli nie stworzysz żadnych ograniczajšcych barier, to ich nie będzie.
Podno swoje wibracje, doceniajšc samego siebie.
Im bardziej będziesz ćwiczył, tym bardziej umysł nie będzie ci przeszkadzał.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin