Domowe przetwory z owoców i warzyw_J_i_L_Jurczenko_1990.pdf

(42105 KB) Pobierz
Jefim J u rczen k o
Lilia Ju rczen k o
Domowe
przetwory
z owoców
i warzyw
z rosyjskiego
przełożyła
mgr Adela Kaszak
W ydanie II
Państwowe
W ydawnictwo
Rolnicze
i Leśne
W arszaw a
1990
Tytuł oryginału
Pierierabotka i chranienije fruktow,
jagód i owoszczej
Autorzy
J. I. Jurczenko. L. A. Jurczenko
© Mińsk ..U radzaj" 1985
Okładkę, stronę tytułową
i opracowanie graficzne całości wykonał
Maciej Koński
© Copyright for the Polish edition by Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
W arszawa 1990
Redaktorzy merytoryczni
Maria Kręcisz. G rażyna Roczek
Redaktor techniczny
Elżbieta Jakubczak
Korektor
Elżbieta Kijewska
641.42/.44
ISBN 83.09-01438-4
Spis treści
Wartość pokarmowa owoców i warzyw 7
Niezbędny sprzęt i opakowania
przydatne w przetwórstwie domowym 13
Utrwalanie owoców 15
Procesy przygotowawcze
i sposoby utrwalania owoców 16
Przygotowanie owoców 16 Przygotowanie opakowań 19 Układanie
owoców w słoikach 19 Przygotowanie syropu 19 Sposoby utrwalania
owoców 22 Kontrola skuteczności utrwalania 25
Utrwalanie owoców w postaci naturalnej 26
Truskawki 26 Czarne porzeczki i agrest 26 Wiśnie 27 Czereśnie 27
Śliwki 28 Jabłka 28 Gruszki 28
Kompoty 29
Kompoty z jabłek 29 Kompot z rajskich jabłuszek 31 Kompoty
z gruszek 31 Kompoty z pigwy 32 Kompoty ze śliwek 33 Kompoty
z brzoskwiń 35 Kompot z moreli 36 Kompot z derenia 37 Kom­
poty z wiśni 37 Kompot z czereśni 38 Kompot z winogron 39 Kom­
poty z agrestu 39 Kompot z porzeczek czerwonych lub białych 40
Kompoty z czarnych porzeczek 41 Kompoty z truskawek 42 Kompot
z poziomek 42 Kompoty z malin 43 Kompot z jeżyn 43 Kompot
z borówki czernicy 44 Kompoty z borówki brusznicy 44 Kompoty
z aronii czarnoowocowej 44 Kompot z owoców rokitnika 45 Kompot
z owoców dzikiej róży 45 Kompoty z owoców mieszanych 45 Kom­
poty z ksylitolem (lub sorbitolem) 46 Kompot z owoców we własnym
soku 46
Przeciery 46
Przeciery z jabłek, pigw lub gruszek 48 Przeciery ze śliwek, moreli,
brzoskwiń, wiśni lub czereśni 48 Przeciery z truskawek, malin lub
jeżyn 48 Przecier z czarnych porzeczek bez cukru 49 Przecier z czar-
3
nych porzeczek z cukrem 49 Przeciery z żurawin i borówek brusznic 49
Przeciery z owoców mieszanych z cukrem 49 Przeciery owocowe jako
dodatki do dań mięsnych 50
Konfitury 50
Konfitury z jabłek 52 Konfitury z gruszek 54 Konfitura z pigw 55
Konfitury ze śliwek 56 Konfitury z ałyczy, mirabelek lub tkemali 58
Konfitury z brzoskwiń 58 Konfitury z moreli 60 Konfitury z dere­
nia 61 Konfitury z wiśni 62 Konfitura z czereśni 63 Konfitury
z winogron 64 Konfitury z agrestu 65 Konfitury z czerwonych
porzeczek 66 Konfitury z czarnych porzeczek 67 Konfitury z truska­
wek 67 Konfitury z malin 69 Konfitury z żurawin 70 Konfitury
z borówki brusznicy 71 Konfitury zjarzębiny 72 Konfitury z owoców
dzikiej róży 72 Konfitury z pomarańcz lub mandarynek 73 Konfitura
z aronii czarnoowocowej 74
Dżem y 75
Dżemy z jabłek 75 Dżem z pigw 76 Dżemy ze śliwek lub z brzo­
skwiń 76 Dżem z agrestu 77 Dżemy z truskawek lub poziomek 77
Dżem z malin 78 Dżem z czarnych porzeczek 78 Dżem z głogu 78
Powidła ze śliwek 79
M arm olady miękkie 79
Marmolada miękka z jabłek 80 Marmolada miękka z jabłek i śliwek 80
Marmolada miękka z gruszek 80 Marmolada miękka z czarnych porze­
czek 81 Marmolada miękka z owoców mieszanych 81
M arm olady twarde 82
Marmolada z jabłek 82 Marmolada ze śliwek 83 Marmolada z wi­
śni 83 Marmolada z gruszek 84 Marmolada z agrestu 84
Galaretki owocowe 84
Galaretka z jabłek 85 Galaretka śliwkowa 85 Galaretka agresto­
wa 86 Galaretka z czerwonych porzeczek 86 Galaretka z czarnych
porzeczek 86 Galaretka z wiśni 87 Galaretka wieloowocowa 87
M usy podsuszane (pastiły) 87
Mus jabłkowy 88 Mus agrestowy 88 Musy bielewskie 89
M armoladki 89
4
Zgłoś jeśli naruszono regulamin