Archeologia Żywa 1 2002.pdf

(30932 KB) Pobierz
Kamienny
krąg
megalityczny
w Stonenhenge
Fot. archiwum
ANGLIA
Król Stonehenge?
Brytyjscy archeolodzy
sądzą, że łucznik
znaleziony
w pochówku
sprzed
4300 lat na stanowisku w Amesbury w Anglii,
mógł być
królem lub
księciem
w czasach rozkwitu Stonehenge. Grób, który
odkryto
około
7 km od
słynnego
prehistorycznego
kręgu
kamienne-
go, jest najbogatszym pochówkiem z epoki
brązu,
kiedykolwiek zna-
lezionym na terenie Anglii. Pochowany w nim 35-50 letni
mężczyz­
11
na, zwany
"łucznikiem
z Amesbury
,
zmarł
w czasie
decydującej
fa-
zy konstruowania tego monumentu. Zdaniem Andrew Fitzpatricka,
kierownika wykopalisk pochówek ten jest unikalny.
Mężczyzna
po-
chowany
został
z
pełnym wyposażeniem łucznika:
z miedzianym no-
żem,
noszonym w skórzanej pochwie na piersi,
skórzaną
peleryną
lub
płaszczem,
ochraniaczem na nadgarstek, krzemieniami do krze-
sania
ognia i grotami
strzał.
W grobie
znaleziono
też parę złotych
kolczyków.
Według
Fitzpatricka posiadanie
złota,
które nie
wystę­
puje w
południowej
Anglii i
musiało być skądś
sprowadzone,
było
oznaką
wysokiej pozycji
społecznej.
Badacze
zauważyli również, że
większość
innych inwentarzy grobowych z tego okresu nie zawiera
tak bogatych obiektów. W innych grobach znajdowane
co naj-
wyżej
niewielkie
ilości narzędzi
krzemiennych lub groty
strzał.
Posia-
danie
złota mogło
mieć
związek
z
przynależnością
do arystokracji
plemiennej,
być może
do rodziny królewskiej. W Anglii tylko w
sześciu
innych grobach z epoki
brązu pojawiło się złoto
o typie i
jakości
porównywalnej do tego z grobu
łucznika.
(Discovery News)
w miejscu trudno
dostępnym
i
całkowicie zasłoniętym
przez
bujną
roślinność.
Dzisiaj do Cota Coca
dotrzeć można
tylko od
strony
zale-
sionej góry, jednak pierwotnie miasto
mogło być połączone drogą
z
Choqueqirao. Wedlug archeologów jest to
późnoinkaskie
osiedle, w
którym ukryli
się
Inkowie
uciekając
przed Hiszpanami w 1532 roku.
Mieszkający
w Cota Coca Inkowie jeszcze przez 36 lat opierali
się
Europejczykom
zachowując
swoje tradycje i
religię.
Na
stanowisku
zarejestrowano
kilkadziesiąt
kamiennych budowli, które
zgru-
powane
wokół
centralnego placu, jedna z nich (ponad 20 metrowej
długości) może być
czymś
w rodzaju domu
zebrań.
Archeolog Gary
Ziegler i odkrywca Hugh Thomson
sądzą, że
w dzikim
i
słabo
poznanym
południowo-wschodnim
Peru czeka na
odkrycie
jeszcze
wiele nieznanych ruin.
(Reuters)
·
AFRYKA ZACHODNIA
Archeolodzy
wśród
szympansów
Archeologiczne badania stanowisk, gdzie w
przeszłości żyły
szympansy,
mogą przyczynić się
do
lepszego
zrozumienia
ewolucji
narzędzi
kamiennych wytwarzanych miliony lat temu przez
przodków
człowieka.
Jak
wykazały wcześniejsze
obserwacje, szympansy
używają
kamieni i
gałęzi
jako
narzędzi
pomocnych przy
rozłupywaniu
jadal-
nych orzechów
różnego
typu. Badacze zainteresowali
się
zacho-
waniami
szympansów
z tropikalnych
lasów
deszczowych
leżących
w Zachodniej Afryce, na pograniczu
Wybrzeża Kości Słoniowej,
Liberii i Gwinei-Konakry. Trójka uczonych (Christophe Boesch, ba-
dacz
zachowań
szympansów
z
Wydziału
Antropologii Ewolucyjnej
niemieckiego Instytutu Maxa Plancka, Julio Mercader, archeolog
specjalizujący
się
w badaniu stanowisk
tropikalnych
i Melissa Pan-
ger,
badająca
narzędzia
wykonywane przez
naczelne,
oboje z Wy-
działu
Antropologii Uniwersytetu George'a Washingtona),
zakoń­
czyli badania stanowisk na terenie Parku Narodowego Tai, zawiera-
jących odłupki
kamienne i
narzędzia
wykonane przez szympansy.
Prace, prowadzone po raz pierwszy metodami archeologicznymi na
stanowisku innego gatunku
niż człowiek, skupiły s
na stanowis-
kach, które
nosiły
ślady
wielokrotnej
obecności
szympansów i ob-
fitowały
w skorupy najtwardszego gatunku orzechów, najtrud-
niejszego do otwarcia. W trakcie prac naukowcy
odnaleźli
479
fragmentów kamiennych, które
były
wykorzystywane przez
szympansy
jako
narzędzia.
Ich analiza
wykazała, że zwierzęta
gromadziły
kamienie
pochodzące
z
różnych,
nieraz bardzo
odległych
części
lasu.
Poręczne na
rzędzia
kamienne
były
wykorzystywane do
uderzania w twarde orzechy, przy jednoczesnym wykorzystywaniu
korzeni drzew
jako
kowadeł.
W trakcie uderzania w orzechy wiele
kamiennych
narzędzi pękało, pozostawiając odłupki
wokól
11
11
warsztatów
Naukowcy
uważają,
że
wyniki ostatnich
badań
nad
zastosowaniem
narzędz
i
przez szympansy,
mogą
pomóc w
zrozumieniu
początków
wytwarzania
narzędzi
przez
człowieka.
"Niektóre
kamienne
odłupki
znalezione
na stanowiskach szym-
pansów
podobne do tego,
co
zostało
porzucone
przez naszych
wczesnych przodków
z
Afryki
Wschodniej, na stanowiskach z
11
okresu Olduvai
-
powiedział
Julio
Mercader.
"Wiemy,
że
odłupkowe narzędzia
kamienne
były
wytwarzane
już
2,5 mln
lat
temu,
ale
hominidy
mogły
używać
prostych
narzędzi
kamiennych
już
5 mln
lat
temu"
-
dodala Melissa Panger.
Według
antropologów
wyniki ostatnich
badań zwracają również uwagę
na
duże
mo-
żliwości
poznania
początków
hominizacji w oparciu o badania
szympansów,
naszych
naj bliższyc
h
genetycznie,
żyjących
krewnych.
(PAP)
NIEMCY
Skarb z Riegel
Na stanowisku w Riegel (Badenia-Wirtembergia) niemieccy
archeolodzy
pracują
od 1944 roku. Stopniowo
odkrywają
zabytki i
przedmioty
poświadczające
7000
lat historii
osady. W czasie te-
gorocznej kampanii wiosennej, w warstwie
wczesnolateńskiej
(V
do
Ili
w. p.n.e.), natrafiono na skarb 27
złotych
monet celtyckich.
Monety
zostały
zdeponowane w
małym
naczyniu,
być może
w ce-
lach kultowych,
później, już
w okresie rzymskim garnek
został
uszkodzony przy budowie drogi.
Złote
monety
są celtycką wersją
statera
F
ilipa
li
Macedońskiego.
Na awersie przedstawiona jest
głowa
Apolla, na rewersie
zaprzęg
dwukonny. Po
wstępnych
badaniach skarb, który jest pierwszym znaleziskiem tego typu,
wydatowano na li w. p.n.e. Po raz kolejny archeolodzy niemieccy
znaleźli
potwierdzenie,
że
osada Riegel
musiała być ważnym
centrum
kultury celtyckiej, w którym
mieszkały zamożne
osoby,
kwitł
handel
i
wymiana dóbr.
tA.ntike Welt)
PERU
Miasto w
dżungli
W Andach
peruwiańskich angielsko-amerykańska
ekspedycja na-
trafiła
na nieznane
dotąd
miasto
Inków
o nazwie Cota Coca. Miasto
położone
jest na
wysokości
1850 m.
n.p.m.
w regionie Vilcabamba,
6
ARCHEOLOGIA ZYWA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin