Choroba pierwszym krokiem do pelni zdrowia.pdf

(590 KB) Pobierz
Kup książkę
Monika Godlewska
autorka książki „Jak pokonałam raka
– sprawdzone terapie dla ciała i umysłu”
Choroba
pierwszym krokiem
do pełni zdrowia
Kup książkę
Redakcja: Mariusz Warda
Skład komputerowy: Piotr Pisiak
Projekt okładki: Piotr Pisiak
Korekta: Agnieszka Anna Ciulkin
Wydanie I
Białystok 2014
ISBN 978-83-7377-701-9
© Copyright for this edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2014.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana
ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych,
mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych
bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.
Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku.
www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii
15-762 Białystok
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
85 662 92 67 – redakcja
85 654 78 06 – sekretariat
85 653 13 03 – dział handlowy – hurt
85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal
sklep firmowy: Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20
Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl
PRINTED IN POLAND
Kup książkę
Mojemu mężowi Robertowi,
który każdego dnia pokazuje mi,
na czym polega miłość.
Kup książkę
Zgłoś jeśli naruszono regulamin